ВСТУПНЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ

 

 

 

Інститут Гідромеханіки

Національнї Академіі Наук України

 

        

Інститут заснований у 1926 році, як Український науко-дослідний інститут водного господарства. Інститут був заснований за ініціативою видатного гідролога академіка Євгенія Володимировича Оппокова. Діяльність інституту була націлена на вирішення важливих прикладних задач гідротехнічного будівництва на Україні. У 1936 році  НДІ водного господарства був переданий Академії наук УРСР.  У 1964 році Інститут гідрології та гідротехніки АН УРСР був реорганізований в Інститут Гідромеханіки АН УРСР.
Фундаментальні і прикладні дослідження в Інституті проводяться по двох загальних наукових напрямах: Гідромеханіка рухомих об'єктів і турбулентних течій і Гідромеханіка водних струменів і гідротехніки.
Ученими Інституту зроблений значний внесок у розвиток гідродинаміки, акустики, гідравліки і гідротехніки. 
Дослідження взаємодії рухомих тіл з рідиною охоплюють широкий діапазон швидкостей від повільних рухів до рухів з швидкостями, що наближаються до швидкості звуку у воді. Роботи по вивченню можливості руху із швидкістю звуку і закономірності такого руху визначають лідируючу позицію інституту в світі.
Дослідження в діапазоні швидкостей, типових для сучасних підводних і надводних суден дозволили розробити нові способи управління опору руху, управлінню генерації хвилевих збуджень.
Значний вклад зроблений вченим інституту в дослідження процесів генерації, поширення і взаємодії з перешкодами хвиль різної природи. Результати фундаментальних досліджень належить в основу створення нових типів берегозахисних споруд, способів захисту інженерних споруд в прибережній зоні від хвилевих навантажень. Знання в області генерації звуків потоком належить в основу створення комп'ютерного комплексу реєстрації і обробки звуків дихання.
Дослідження динаміки потоків грунтових вод і фільтраційних потоків в штучних фільтрах належить в основу розроблених в Інституті технологій зрошування (осушення) земель, боротьби з підтопленням територій населених пунктів. Новітні розробки Інституту в цьому напрямі забезпечили створення засобів очищення від солей важких металів і ряду техногенних забруднень.

Інститут гідромеханіки має унікальну експериментальну базу, в т.ч. дослідний басейн, велику гідродинамічну трубу, експеріментально-ісследовательський полігон в с. Кийлов. На експериментальній базі Інституту проведені дослідження структури потоків всіх мостових переходів Києва і багатьох інших гідротехнічних споруджень України.

Інститут є координуючим центром по механіків рідини на Україні, центром по підготовці кадрів найвищої кваліфікації, в Інституті постійно працює спеціалізований радий із захисту докторських дисертацій по механіці рідини, газу і плазми, акустики.

     

          З повагою, 

      директор інституту     Віктор Грінченко